Category Archives: indepedence day

Malayang Pilipinas

Ang mga Libreryan ay nakikiisa sa pagdiriwang sa araw na ito ng ika-110 daang taon Kalayaan ng Pilipinas.

Isang maalab na pagpupugay sa mga bayani na nanindigan sa kanilang prinsipyo at nagtiwalang kayang makamit ang kalayaan sa sama-samang pagpupunyagi.

Libreryan isa ka ring bayani … palaganapin ang kaalaman, palalimin ang pagbabasa at paigtingin ang karunungan.

Libreryan manguna ka sa malayang pagiisip!

*Libreryan o Laybraryan ay hinango sa salitang librerya o aklatan. c:

Malayang Pilipinas

Ang mga Libreryan ay nakikiisa sa pagdiriwang sa araw na ito ng ika-110 daang taon Kalayaan ng Pilipinas.

Isang maalab na pagpupugay sa mga bayani na nanindigan sa kanilang prinsipyo at nagtiwalang kayang makamit ang kalayaan sa sama-samang pagpupunyagi.

Libreryan isa ka ring bayani … palaganapin ang kaalaman, palalimin ang pagbabasa at paigtingin ang karunungan.

Libreryan manguna ka sa malayang pagiisip!

*Libreryan o Laybraryan ay hinango sa salitang librerya o aklatan. c: